EDUARDO RODRIGUEZ BANGA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
procesado do sinal
codificación de voz
síntese de voz
conversión texto-voz
modelado prosódico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-7989-4526

Resultados de investigación