ELENA OJEA FERNANDEZ COLMEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Economía aplicada
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS ECONOMICAS E EMPRESARIAIS - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación