ENRIQUE BARREIRO ALONSO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. De Enxeñeria Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos UNESCO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INFORMATICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Machine learning para análise de sentimentos
Aprendizaxe federado
Palabras chave
algoritmos xenéticos
machine learning

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-6817-8361
Scopus Author ID
22333407600

Resultados de investigación