EVA MARIA LORENZO IGLESIAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos UNESCO
BANCOS DE DATOS
Correo electrónico

Research results