EVA MARIA TEIRA GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Nome da área de adscrición
Ecologia
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
materia orgánica disuelta
plankton
producción primaria

Resultados de investigación