FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Ingeniería telemática
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
UMTS
comunicacións sen fíos
localización
posicionamento
RFID
Bluetooth
wireless

Resultados de investigación