FERNANDO GUILLERMO ISASI DE VICENTE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Correo electrónico

Resultados de investigación