FERNANDO MACHADO DOMINGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tecnoloxía electrónica
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ELECTRONICA
Correo electrónico

Resultados de investigación