FERNANDO MACHADO DOMINGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tecnoloxía electrónica
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ELECTRONICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sistemas electrónicos de instrumentación e medida
sistemas de comunicacións por radio
estudo e caracterización da canle radio
Palabras chave
Instrumentación electrónica distribuida
redes de sensores
sistemas dixitáis configurables
comunicacións sen fíos e sistemas de comunicación radio

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-3510-4574
WoK ResearcherID
D-4568-2018
Scopus Author ID
7102936526

Resultados de investigación