FERNANDO MACHADO DOMINGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tecnoloxía electrónica
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ELECTRONICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sistemas electrónicos de instrumentación e medida
sistemas de comunicacións por radio
estudo e caracterización da canle radio
Palabras chave
Instrumentación electrónica distribuida
redes de sensores
sistemas dixitáis configurables
comunicacións sen fíos e sistemas de comunicación radio

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-3510-4574
WoK ResearcherID
D-4568-2018
Scopus Author ID
7102936526

Resultados de investigación