FERNANDO OBELLEIRO BASTEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
RADIOCOMUNICACIONES (ver 3307.11 y 12)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Palabras chave
Eelectromagnetismo computacional
método de los momentos
compatibilidad electromagnética
sección r

Resultados de investigación