FILIPE MIGUEL GRAVE LARANJEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
ecotoxicoloxía
contaminación mariña