FRANCISCO JOSE RIBADAS PENA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. DE ENXEÑERIA INFORMATICA - OURENSE
Nome da área de adscrición
Ccia. de computación e inteli.artificial
Códigos UNESCO
CIENCIA DE LOS ORDENADORES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Procesamiento del lenguaje natural
Recuperación de Información
Extracción de Información
Reconoci

Resultados de investigación