FRANCISCO POZA GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tecnoloxía electrónica
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Códigos UNESCO
PROCESOS INDUSTRIALES
Correo electrónico

Resultados de investigación