GONZALO ASTRAY DOPAZO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química Física
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias-Ourense
Nome da área de adscrición
Química física
Códigos UNESCO
QUIMICA FISICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Modelado, mediante algoritmos de Intelixencia artificial, de parámetros Químico Físicos, procesos hidrolóxicos, solares e palinolóxicos
Desenvolvemento de ferramentas de autenticidade alimentaria
Palabras chave
Algoritmos
Intelixencia artificial
Intelixencia artificial (redes neuronais, lóxica borrosa, sistemas expertos, etc)
Química física
Simulación numérica
Xestión da auga
Hidroloxía
Tecnoloxía de alimentos
Bioinformática
Palinoloxía
Rede informática
Informática aplicada
Tratamento de datos

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-0890-1191
WoK ResearcherID
L-2151-2014
Scopus Author ID
17134224700

Resultados de investigación