HELDER RODRIGO SOARES PINTO

Datos persoais

Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida