HIGINIO GONZALEZ JORGE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Nome da área de adscrición
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Códigos UNESCO
SUPERCONDUCTORES(ver 2202.11)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
fotogrametría
laser scanner
metroloxía
procesado de imaxe

Resultados de investigación