HUGO LOPEZ FERNANDEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. De Enxeñeria Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos NABS
I+D relativa á Enxeñería
Códigos UNESCO
INFORMATICA
Correo electrónico
Presentación web
Son profesor axudante doutor do Departamento de Informática (desde 2022) e membro do grupo SING (desde 2012). Interésame a aplicación da IA e o ML e a bioinformática. Tamén me especialicei no desenvolvemento de aplicacións científicas (principalmente en Java) e análise de datos (R, Python), cun interese especial na creación de tubaxes de análise automatizados.

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
aprendizaje automático
minería de datos
bioinformática
Palabras chave
aprendizaje automático
minería de datos
bioinformática

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-6476-7206
WoK ResearcherID
H-7558-2017
Scopus Author ID
45061084000

Resultados de investigación