IÑIGO CUIÑAS GOMEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
RADIOCOMUNICACIONES (ver 3307.11 y 12)
ENLACES DE MICROONDAS (ver 3307.08)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
contaminación radioeléctrica
propagación
canal radio
caracterización electromagnética

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-8391-1947

Resultados de investigación