IRENE ALEJO FLORES

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Nome da área de adscrición
Estratigrafía
Códigos UNESCO
SEDIMENTOLOGIA
GEOLOGIA MARINA
Correo electrónico

Research results