IRENE NOVO GIMENEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía-Vigo
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación