IRIA GARCIA MOREIRAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Botánica
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Estudios paleobotánicos y paleoclimáticos mediante análisis polínicos del registro fósil

Resultados de investigación