IRIA GARCIA MOREIRAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar
Nome da área de adscrición
Botánica
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Paleobotánica
Micropaleontoloxía
Microalgas
Palabras chave
Paleobotánica
Paleoclimatoloxía
Reconstruccións ambientais
Palinoloxía
Polen
Quistos de dinoflaxelados

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8713-0374
WoK ResearcherID
H-4627-2015
Scopus Author ID
55900474500

Resultados de investigación