IRIA SEIJAS PÉREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución-Vigo
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación