ISABEL EXPOSITO PEREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Sistemas de identificación por radiofrecuencia
Medida de antenas
Medidas de exposición de persoas a campos electromagnéticos
Incerteza na medida de sinais electromagnéticos
Palabras chave
RFID
Medida de antenas
Campos electromagnéticos
Incerteza de medida

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-1777-7735
WoK ResearcherID
D-1652-2018
Scopus Author ID
55415756500

Resultados de investigación