IVAN OTERO GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Ingeniería telemática

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Analizar os dispositivos inmersivos actuais en canto ás súas posibilidades de uso no desenvolvemento de actividades formativas, cunha especial atención á formación de habilidades manuais.
Avaliar a capacidades de medición de posición e movemento manuais usando guantes e outros dispositivos wearables de VR/MR/AR.
Desenvolver solucións que faciliten a xeración Recursos Educativos (R.E.) que contribúan a formación de habilidades manuais en espazos inmersivos.
Desenvolver escenarios inmersivos nos que poder realizar actividades formativas sobre habilidades manuais con participación de alumnado e profesorado.
Validar as solucións desenvolvidas con casos de uso en contornas de aprendizaxe reais empregando dispositivos VR/MR/AR.
Palabras chave
Habildades manuais
Guantes intelixentes
VR/AR/XR
contido educativo inmersivo

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-7184-0347
WoK ResearcherID
2923366
Scopus Author ID
57222721337

Resultados de investigación