IVAN RODRIGUEZ CONDE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome da área de adscrición
Desconocida

Research results