JACOBO PORTEIRO FRESCO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Nome da área de adscrición
Máquinas y motores térmicos
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ENERGETICA
Correo electrónico

Resultados de investigación