JAVIER LOPEZ GOMEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial-Vigo
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación