JESUS MANUEL MIGUEZ MIRAMONTES

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Fisiología
Códigos UNESCO
FISIOLOGIA ANIMAL
NEUROQUIMICA
NEUROFISIOLOGIA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
melatonina
glándula pineal
ritmos circadianos
fotoperiodo
neurotransmisores
serotonina
catecolamin

Resultados de investigación