JESUS VAZQUEZ ABAD

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Organización de empresas e márketing
Nome da área de adscrición
Organización de empresas
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Palabras chave
XESTIÓN DA CALIDADE
CALIDADE TOTAL
ESTRATEXIA (DIRECCIÓN ESTRATÉXICA)
DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DA PE

Research results