JORGE IGLESIAS CRESPO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Dpto. Externo
Nome da área de adscrición
Área externa
Códigos UNESCO
GEOFISICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
xeofísica mariña
sedimentoloxía mariña
gas en sedimentos
plataforma continental
rías galegas

Resultados de investigación