JOSE BIENVENIDO DIEZ FERRER

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
E.T.S. De Enxeñería De Minas
Nome da área de adscrición
Estratigrafía
Códigos NABS
I+D relativa ás Ciencias Naturais
Códigos UNESCO
GEOLOGIA
PALINOLOGIA
PALEONTOLOGIA DE LAS PLANTAS
Estratigrafía - Paleontología estratigráfica
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Paleontoloxía Paleobotánica Paleopalinoloxía Bioestratigrafía Paleogeografía Paleoclimatoloxía
Palabras chave
Paleontología Paleobotánica Paleopalinología Bioestratigrafía Paleogeografía Paleoclimatología

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-5739-7270
WoK ResearcherID
L-1004-2014
Scopus Author ID
10339309100

Resultados de investigación