JOSE LUIS ALBA CASTRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos NABS
I+D relativa ás Enxeñería financiada con FGU
Educación
Códigos UNESCO
TRATAMIENTO DIGITAL. IMAGENES
CONSTRUCCION DE ALGORITMOS

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Análise de imaxe e video para extracción de información
Identificación biométrica multimodal, Recoñecemento de padróns e aprendizaxe máquina
Palabras chave
Visión artificial
Recoñecemento de padróns
Aprendizaxe máquina
Análise facial
Segmentación de imaxes
Análise de video

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-6319-5915
WoK ResearcherID
D-3949-2009
Scopus Author ID
54789484300

Resultados de investigación