JOSE LUIS ALONSO GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría química
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias-Ourense
Nome da área de adscrición
Ingeniería química
Códigos UNESCO
CELULOSA
ADITIVOS ALIMENTARIOS
POLISACARIDOS (ver 2302.14 y 2302.28)
PROCESOS QUIMICOS
PROCESOS MICROBIANOS
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
materiais lignocelulósicos
residuos agroforestais
pulpas de celulosa
aditivos alimentarios
xilan

Resultados de investigación