JOSE MARIA POUSADA CARBALLO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome da área de adscrición
Ingeniería telemática
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)

Research results