JOSE MARIA SANCHEZ FERNANDEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar-Vigo
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
ECOLOGIA VEGETAL
Correo electrónico

Resultados de investigación