JOSE RAMON CAMPOS ALVAREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Historia, arte e xeografía
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE HISTORIA - OURENSE
Nome da área de adscrición
Historia de américa
Códigos UNESCO
HISTORIAS POR ESPECIALIDADES
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Emigración Galega a América
Exilio Galego en América, Violencia Política en América Latina s. XX
Sociedade en América Latina s. XX
Palabras chave
Emigración Galega a América
Exilio Galego en América, Violencia Política en América Latina s. XX
Sociedade en América Latina s. XX

Resultados de investigación