JOSE RAMON SALGUEIRO PIÑEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Nome da área de adscrición
Óptica
Códigos UNESCO
OPTICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
cristais fotónicos
radiación de THz
optica non lineal e óptica cuántica

Resultados de investigación