JOSE RAMON SEARA VALERO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Geodinámica externa
Correo electrónico

Resultados de investigación