JUAN CARLOS BURGUILLO RIAL

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Ingeniería telemática
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
OTRAS (ESPECIFICAR)

Research results