JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. De Enxeñeria Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos NABS
Sistemas políticos e sociais, estruturas e procesos
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINACIADO CÓS FONDOS XERAIS DE UNIVERSIDADES(FGU)
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINANCIADA CON OUTRAS FONTES
Exploración e explotación do espacio
I+D relativa ás Enxeñería financiada con FGU
Educación
I+D relativa ás Ciencias Sociais
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)
LENGUAJES DE PROGRAMACION (ver 5701.04)
OTRAS (ESPECIFICAR)
APLICACIONES DE LA LOGICA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Enxeñería de software baseada en Axentes, Sistemas Intelixentes, Enxeñeria do Software, Informática Aplicada, Entornos (Ciudades, Edificios, Granxas,
) Intelixentes
Palabras chave
Sistemas Multiaxente
Metodoloxías de Desenvolvemento de Software
Programación Multiparadigma
Intelixencia Artificial

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-2378-6360
WoK ResearcherID
C-2020-2009
Scopus Author ID
57198496038

Resultados de investigación