JUAN CARLOS NOVOA MUÑOZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Códigos UNESCO
CIENCIAS DEL SUELO (EDAFOLOGIA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Presenza, acumulación e transferencia de mercurio e metilmercurio entre compoñentes bióticos e abióticos de ecosistemas terrestres e acuáticos.
Niveis de mercurio e metil-Hg en cultivos agrícolas e produtos alimentarios
Presenza a mobilización de Hg e outros contaminantes en áreas incendiadas
Bioxeoquímica da contaminación de ecosistemas de auga doce
Papel dos solos coma filtro natural fronte a contaminación das augas superficiais
Presenza, distribución e fraccionamento de metais pesados acumulados en solos por efecto de actividades antrópicas
Reutilización de residuos agroalimentarios coma enmendas de solos e na inmobilización de contaminantes
Bioxeoquímica, inventario e recuperación de turbeiras de montaña
Palabras chave
mercurio
metilmercurio
solos
augas doces
sedimentos
vexetación
transferencia
invertebrados
cadea trófica
bioxeoquímica
alimentos
cultivos
incendios
ecosistemas de agua doce
solos
filtros naturais
metais pesados
actividades antrópicas
residuos agroalimentarios
inmobilización de contaminantes
bioxeoquímica de turbeiras

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-3062-4191
WoK ResearcherID
A-9181-2009
Scopus Author ID
55888114700

Resultados de investigación