LAURA DOCIO FERNANDEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Aplicación do recoñecemento de patróns, a aprendizaxe automática, a aprendizaxe profunda e o procesamento de sinais, a tarefas do mundo real relacionadas coa caracterización de persoas, a comunicación e o comportamento humano como: diarización, caracterización e identificación de persoas en sinais audiovisuais, detección do estado emocional, recoñecemento automático do fala, procura de contidos no fala, biometría multimodal, etc
Palabras chave
Aprendizaxe máquina
aprendizaxe profundo
recoñecemento de patróns
recoñecemento da fala
biometría

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-3838-2406
WoK ResearcherID
D-3189-2018
Scopus Author ID
7801514037

Resultados de investigación