LUIS DOMINGUEZ CASTRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Historia, arte e xeografía
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Historia contemporánea
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Sociedade rural Comportamentos políticos Vitivinicultura

Resultados de investigación