LUIS FARIÑA BUSTO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome da área de adscrición
Física de la tierra
Códigos UNESCO
OCEANOGRAFIA FISICA (ver 5603.04)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Oceanografía física
modelos
dinámica costera
corrientes

Perfís externos

Scopus Author ID
6507359159

Resultados de investigación