LUIS GIMENO SOTELO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida

Ámbito de investigación

Grupo de investigación

Resultados de investigación