LUIS GIMENO SOTELO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome da área de adscrición
Desconocida

Ámbito de investigación

Grupo de investigación

Resultados de investigación