MANUEL FRANCISCO VIEITES GARCIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Análise e intervención psicosocioeducativa
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría e historia de la educación
Correo electrónico

Resultados de investigación