MARCOS CURTY ALONSO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
LASERES (ver 3307.07)
DISPOSITIVOS LASER (ver 2209.10)
FIBRAS OPTICAS
FOTONES (ver 2209.23)
DISPOSITIVOS ELECTROOPTICOS
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Resultados de investigación